Mor včelieho plodu - Diagnostická súprava.
 
Diagnostika Peanibacillus larvae var. larvae - pôvodcu ochorenia. Diagnostická súprava bola vyvinutá, ako prenosné, vreckové zariadenie na miestne a rýchle diagnostikovanie pôvodcu moru včelieho plodu - Peanibacillus larvae var. larvae v larvách v včelstiev. Diagnostická súprava je založená na vysoko účinnej testovacej protilátky reagujúcej na Peanibacillus larvae var. larvae, ktorý je pôvodca choroby včiel – Mor včelieho plodu.
 
Návod na použitie:
1. Extrakcia:
• Použijeme špachtľu pokiaľ je to možné vyberieme celú larvu, prípadne s podozrivými príznakmi v jej okolí.
• Odskrutkujem vrchnák z extrakčnej fľašky. S použitím špachtle vložíme vzorku do extrakčnej fľaše. Energickým trepaním oddelenej larvy (vzorky) v tlmivom roztoku.
• Upozornenie – Fľaška s tlmivým roztokom obsahuje azid sodný, ktorý môže byť pri škodlivý pre zdravie.
• Fľašku pevne uzatvoríme s vrchnákom a intenzívnym trepaním fľašky v priebehu 20 sekúnd s následným dôkladným premiešaním s tlmivým roztokom.
 
2. Testovanie:
• Vyberieme testovacie zariadenie z obalovej fólie.
• Upozornenie – nedotýkajte sa testovacích okien.
• Odskrutkujte vrchnák z fľašky s extraktom tlmivého roztoku a vloženej testovacej vzorky a použite pipetu na odobratie vzorky z fľašky.
• Pipetou odoberieme vzorku ihneď po intenzívnom trepaním s fľaškou, tak aby sme neumožnili baktérii sedimentovať v suspenzii vzorky.
• Testovacie zariadenie je potrebné mať v horizontálnej rovine a zľahka nakvapkáme 2 – 3 kvapky z pipety do testovacieho zariadenia.
• Držíme testovacie zariadenie v horizontálnej rovine do doby absorbovania vzorky čo je cca 30 sekúnd.
• Čakáme na objavenie kontrolnej linky (C) a čítame výsledok testu cca po 1 – 3 min.
• Ideálna teplota pre vykonanie testu je 18°C, testovanie vykonávané pri nízkych teplotách môže predlžiť čas na vyhodnotenie testu.
• Test vykonávajte v čistých podmienkach a zabezpečte testovacie zariadenie pred znečistením pri práci v prírodných podmienkach.
 
 
3. Interpretovanie výsledku:
Po 3 minútach je kontrolná linka jasne viditeľná v okne testovacieho zariadenia. Pozitívny výsledok je prezentovaný (dve linky C a T) podľa uvedeného obrázku.

 
Vytvorením dvoch liniek na testovacom zariadení prezentuje prítomnosť cieľového patogénu – Paenibacillus larvae var. larvae v testovanej vzorke. Zistenie aj nevýraznej linky T v testovacom okne považujeme za pozitívny výsledok. Za negatívny výsledok testu považujeme vytvorenie linky C, ktoré indikuje neprítomnosť cieleného patogéna - Paenibacillus larvae var. larvae v testovanej vzorke. Negatívny výsledok však negarantuje, že sa vo včelstve enachádza cielený patogén. Výsledok vyjadruje stav testovanej vzorky.
 
vegakonti@vegakonti.sk
Copyright © 2014